Poniżej zamieściliśmy link do krótkiej  prezentacji na temat historii szkolnictwa w Owińskach.

Owińska prezentacja_skrócona.pdf