Zdjęcia sprzed 1970 r.


koniec lat 50-tych. Uczniowie z kierownikiem Kleofasem Handkiewiczem i nauczycielem Janem Moczulskim

Świadectwo wystawione przez kierownika Jana Matelskiego z ostatniego roku istnienia szkoły w Promnicach.                                                 . Dokument  udostępnił Mariusz Jankowiak.