Szkoła Podstawowa w Bolechowie


 Niewiele wiadomo o początkach szkoły w Bolechowie. Paragraf 10 recesu wsi Bolechowo z 1830 roku mówi: „Gmina Bolechowo należy do związku szkolnego w Promnicach, przyczem się też nadal pozostaje.”  Nie wiemy, czy w tym czasie istniała w Bolechowie szkoła. Będziemy to badać. Dziś wiemy, że szkoła powstała na pewno przed 1874 rokiem. W tym właśnie roku do Bolechowa z Murowanej Gośliny przeniesiony został nauczyciel Dybizbański, pracujący w Murowanej Goślinie od 1872 roku, wcześniej zaś nauczający w Będlewie koło Stęszewa. Sądzimy, iż pan Dybizbański miał na imię Wawrzyniec i był tożsamy z emerytowanym nauczycielem, którego nekrolog wypatrzyliśmy w gazecie z 1910 roku. Przy wiadomości o przeniesieniu pana Dybizbańskiego (w 1874 roku) widnieje adnotacja, iż szkoła w Bolechowie była szkołą katolicką.. Znaleźliśmy informację, że w 1888 roku w radzie szkoły w Bolechowie zasiadali: Thomas Dabrowski i Mateusz Zgoła. Obaj byli stelmachami. 

W 1892 roku do rady szkolnej powołano Leona Schona kierownika bolechowskiego browaru, mieszkańca Bolechowa Wojciecha Żurka oraz Michała Dyczkowskiego zagrodnika z Promnic. Obecność pana Dyczkowskiego w radzie szkolnej w Bolechowie wydaje się świadczyć o tym, że dzieci z rodzin promnickich katolików chodziły do szkoły do Bolechowa. W 1893 roku radę szkolną zasilił Edward Staśkiewicz ober inspektor majątku Bolechowo. Później w informacjach pojawiają się luki.

 Wiemy, że do wybuchu II Wojny Światowej kierownikiem szkoły był Feliks Rożek, lecz musimy sprawdzić w którym roku rozpoczął pracę. Uczyła tu także przed wojną Ewa Kulińska.

 W wyższej, otynkowanej części budynku mieściły się dwie sale lekcyjne, w parterowej, zbudowanej z czerwonej cegły, znajdowały się kancelaria oraz mieszkania kierownika szkoły i nauczyciela. Do budynku przylegały z jednej strony żwirowane podwórze szkolne, z drugiej mniejsze gospodarcze podwórko z żeliwną pompą, ogród i niewielki sad. Wyposażenia dopełniał murowany budynek gospodarczy z pomieszczeniami na opał i ubikacje w osobnym budynku otoczonym krzakami bzu.

 Podczas okupacji działała tu jedyna w całej okolicy szkolą dla polskich dzieci (druga była w Kicinie). Chodziły do niej nie tylko dzieci z Bolechowa i Promnic, ale także z Owińsk, Annowa, Miękowa, Bolechówka, Potasz. Uczyły w niej dwie niemieckie nauczycielki, nauka obejmowała najprostsze zagadnienia: uczyła pisać, czytać i rachować. Dzieci często zamiast na lekcje zaganiano do pracy w polu. Pierwszym kierownikiem szkoły po 1945 roku był Zygmunt Bałka, który we wrześniu zrezygnował ze stanowiska i przeniósł się na Dolny Śląsk. W listopadzie 1945 roku posadę nauczyciela i zarazem kierownika otrzymał matematyk, Józef Kulikowski, który energicznie przystąpił do organizowania szkoły w nowych warunkach. Zniszczenia wojenne były spore, ale na szczęście powierzchowne. Brakowało mebli, uczniowie musieli przynosić z domu krzesła, nie było pomocy naukowych i książek, ale budynki przetrwały. 

Pan Kulikowski wkrótce pozyskał na potrzeby przeludnionej szkoły (205 dzieci, 2 izby szkolne w Bolechowie, 1 w szkole Promnicach, która po wojnie stała się filią szkoły w Bolechowie) pomieszczenia w znacjonalizowanym pałacu Szułdrzyńskich. W pozostałych salach pałacu działała przez kilka lat powojennych Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. Nowy kierownik powołał Koło Rodzicielskie, które złożyło się na opał do ogrzewania klas, zorganizował dożywianie dzieci. W 1947 roku w pałacu były już trzy klasy, dawny salon pełnił funkcje świetlicy. Wykonano podstawowe remonty, 16 I 1949 otwarto punkt biblioteczny.

 W 1954 roku Józef Kulikowski objął stanowisko dyrektora szkoły na Górnym Śląsku, a nowym kierownikiem został Władysław Pańczak. Za jego kadencji kontynuowano prace remontowe, naprawiono parkan,wymieniono piece i reperowano podłogi. Przybywało uczniów, już pod koniec lat 50-tych zaczęto podnosić kwestię konieczności budowy nowej szkoły. W 1959 roku z gruntów RSP Bolechowo wydzielono ponad hektar ziemi pod nowa szkołę.

 Pan Pańczak zakończył pracę w Bolechowie pod koniec lat 60-tych. Jego miejsce zajął młody nauczyciel biologii Jan Gumny. Kiedy w 1970 roku otwarto nową szkołę w Bolechowie Osiedlu, w klasach budynku dawnej szkoły zrobiono mieszkania dla nauczycieli.

 W wyniku źle pojętej modernizacji w 1988 roku rozebrano starszą cześć budynku i w jej miejscu wybudowano piętrowy klocek, zyskano w ten sposób 2 mieszkania, ale zabytkowy charakter i styl bezpowrotnie został zaprzepaszczony.

 

Tutaj zobaczysz zdjęcia z historii naszej szkoły


W ramach projektu będziemy starali się na bieżąco uzupełniać informację o dziejach szkoły w Bolechowie, zamieszczać zdjęcia,wspomnienia, nazwiska nauczycieli, skany dokumentów.